سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین عیسی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بهمن زارع نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
لیلا زلیکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سمنان

چکیده:

نانوکامپوزیت پلی آنیلین با استفاده ازآمونیوم پروکسی دی سولفات به عنوان اکس یدان و درحضور هیدروکسی پروپیل سلولز به عنوان پایدار کننده درمحی طآبی تهیه شده است مورفولوژی اندازه ذرات و ساختارشیمیایی محصول با استفاده ازتصویر میکروسکوپ الکترونی SEMوطیف سنج مادون قرمز FTIR مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان میدهد که با استفاده از هیدروکسی پروپیل سلولز ذرات ریز کروی با توزیع اندازه ذرات یکنواخت به دست می آید که اندازه این ذرات درمحدوده ابعاد نانو می باشد.