سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی سلطان دهقان – کارشناس ارشد شیمی پلیمر
رجبعلی رضایی بنا – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا

چکیده:

دراین مقاله شرایط بهینه سنتز نانوکامپوزیت رزین فنولیک مونت موریلونیت Cloisite 15A که شامل فرایند ساخت نانوکامپوزیت مدت زمان بهینه انجام واکنش درصد بهینه نانوذرات برای سنتز نانوکامپوزیت بررسی شده و تشکیل نانوذرات توسط تست پراش ا شعه ایکس XRD ثابت شدها ست سپس نانوکامپوزیت پارچه کربن / رزول – مونت موریلونیت تهیه و با تست شعله اکسی استیلن و جریان هوای داغ خواص حرارتی و فداشوندگی نمونه ها بررسی شد نتایج حاصل از تست شعله اکسی استیلن وتست جریان هوای داغ به ترتیب بصورت درجه حرارت پشت نمونه ها و سرعتخوردگی بیان میشود دراین مقاله دمای پشت نمونه های عایق نانوکامپوزیت نسبت به نمونه های کامپوزیت ۲۵ درصدکاهش یافته و همچنین سرعت خوردگی نمونه های نانوکامپوزیت نسبت به کامپوزیت به میزان ۱۵ درصدکاهش یافته است.