سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شیرین کلانتری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و صنایع، دانشگاه سمنان،
مردعلی یوسف پور – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و صنایع، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
زهرا طاهریان – کارشناسی ارشد، شرکت نانو نافذ پیشرو کویر، مرکز رشد واحدهای فناور دانشگ

چکیده:

در این کار تحقیقاتی نانوکامپوزیت اکسیدآهن-مزوپروس سیلیکا با روش هیدروترمال در یک مرحله سنتز شده اند که نانوذرات اکسیدآهن به عنوان هسته و مزوپروس سیلیکا به عنوان پوشش م یباشد. نانوکامپوزیت سنتز شده ترکیبی ازخواص مغناطیسی نانوذرات اکسیدآهن و سطح ویژه بالای ترکیبات مزوپروس را در برم یگیرد. به عبارت دیگر سطح ویژه بالای مواد مزوپروس و حفرات موجود در ساختار این مواد که بعد از کلسینه کردن در دمای ۵۵۰° حاصل می شود، منجر به افزایش سطح ویژه نانوذرات مغناطیسی نسبت به حالت عادی می شود و به دنبال آن خواص کاتالیستی و جذبی نانوذرات اکسید آهن را بهبود می بخشد. نمونه سنتز شده به ترتیب توسط آنالیزهای پراش سنجی اشعه ایکس XRD) طیف مادون قرمزIR)مغناطیس سنج نمونه ارتعاشیVSM) و جذب- واجذب گاز نیتروژنBET) مورد شناسایی قرار گرفت