مقاله سنتز نانوکامپوزیت گرافنی آرایش یافته با نانوذرات مس و کاربرد آن در فروپاشی ماده رنگزای آزو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در شیمی کاربردی از صفحه ۹ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: سنتز نانوکامپوزیت گرافنی آرایش یافته با نانوذرات مس و کاربرد آن در فروپاشی ماده رنگزای آزو
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو کامپوزیت
مقاله گرافن
مقاله نانوذرات مس
مقاله رنگزای ۴- (۲- پیریدیل آزو) رسورسینول
مقاله فروپاشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورصابری طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرنژاد هادی
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهاری یامچلو محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گرافن به عنوان پدیده سال های اخیر با داشتن خواص فیزیکوشیمیائی بی نظیر، جای خود را در علم مواد باز کرده است. اگر بتوان ویژگی های گرافن را با سایر نانو مواد تلفیق نمود، می توان نانو کامپوزیت های بی نظیری ساخت که یکی از این راه ها آرایش صفحات گرافنی با نانوبلورها می باشد. از سوی دیگر استفاده از فلزات صفر ظرفیتی برای پاکسازی پساب های آلوده فناوری با مقبولیت گسترده است. در این تحقیق کامپوزیت گرافنی آرایش یافته با نانوذرات مس سنتز و ساختار آن با روش های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. سپس امکان کاربرد نانوکامپوزیت در حذف ماده رنگزای ۴- (۲- پیریدیل آزو) رسورسینول بررسی شد. نتایج نشان می دهند که تحت شرایط بهینه، حذف mL  50محلول ۱۰۰ mg L-1 ماده رنگزا با استفاده از ۲gL-1 نانوکامپوزیت امکان پذیر است.