سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه دبیر – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی مواد – گروه سرامیک
رسول صراف ماموری – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی مواد – گروه سرامیک
نسترن ریاحی – پژوهشگاه نیرو – مرکز شیمی و مواد – گروه پژوهشی مواد غیرفلزی

چکیده:

در این مطالعه، روش سل – ژل احتراقی برای تهیه نانوپودرهای اکسید ایندیم دوپ شده با قلعITO) به کار گرفته شده است. برای این منظور نیترات ایندیم، کلریدقلع و سوختهای اسید سیتریک و اوره برای سنتز نانوپودرITO مورد استفاده قرار گرفتند. نسبت مولیسوخت به ایندیم ۱ به ۱ انتخاب شد. کلسیناسیون پودر به دست آمده در دمای۶۰۰°C به مدت یک ساعت انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از اسید سیتریک به عنوان سوخت منجر به سنتز نانوپودرITO همگن با متوسط اندازه ذرات۳۰nm و شکل کروی شد. استفاده از سوخت اوره، منجر به سنتز نانوپودر با متوسط اندازهذرات۵۰nm و به شدت آگلومره شد.