سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اصغر روحانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
صاحبعلی منافی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود باشگاه پژوهشگران جوان
مینا یارستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

دراین پژوهش نانوپودرهای اکسیدکبالت به روش همرسوبی و با استفاده از مواد اولیه نیتراتکبالت شش آبه Co(NO3)2.6H2o وسود با نسبت مولار۱:۱ و درحضور ماده فعال کننده سطحی Triton X- 100 به مقدار کم سنتز گردید بررسی فازی ساختاری اندازه ذرات و مورفولوژی پودرCo3O4 به ترتیب توسط الگوی پراش پرتوایکس XRD طیف سنجی مادو نقرمز فوریه FTIR و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج XRD تشکیل تک فاز اسپینل Co3O4 را نشان دادکه حضور بنیان های اصلی اکسید کبالت توسط FTIR نیز تایید شده است بررسی تصویر SEM نمونه نیز بیانگر توزیع اندازه ذرات ۵۰-۲۱ نانومتر می باشد.