سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صاحبعلی منافی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود باشگاه پژوهشگران جوان
مینا یارستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
علی اصغر روحانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود گروه مهندسی شیمی

چکیده:

دراین مقاله نانوپودرهای اکسید کبالت به روش سل ژل و درکمترین زمان دمای ممکن با استفاده از مواد اولیه نیترات کبالت شش آبه Co(NO3)2.6H2O و اسید سیتریک با نسبت مولار ۱:۱ سنتز شدند بررسی فازی ساختاری اندازه ذرات ومورفولوژی پودر Co3O4 به ترتیب توسط الگوی پراش پرتوایکس xRD طیف سنجی مادون قرمز فوریه FTIR میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM بررسی شده اند اندازه گیری های xRD تشکیل فاز اسپینل Co3O4 را نشان داد متوسط اندازه کریستالهای Co3O4 با استفاده از فرمول شرر محاسبه شد که اندازه ذرات ۳۶- ۱۸ نانومتر بدست آمد درادامه تحقیق اثر دمان و زمان کلسیناسیون برنمونه های سنتز شده مورد بررسی قرار گرفت کمترین دمای مورد نیاز جهت سنتز نانوپودرهای Co3O4 مورد بررسی قرارگرفته است.