سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا بدرمحمدی – پژوهشکده سرامیک پژوهشگاه مواد و انرژی
ایمان مباشرپور –
احسان مرزبان راد –

چکیده:

نانوورقه های هگزاگونال هیدروکسید منیزیم (Mg(OH)2) بهروش رسوبگیری شیمیایی از نیترات منیزیم شش آبه سنتز شدند آنالیز فازی و ریزساختاری به خوبی نشان داد که ذرات هیدروکسی منیزیم هگزاگونال ورقه ای بوده و ضخامت تقریبی ۳۰ نانومتر دارند سپس میکرومکعبهای کربنات منیزیم تحت شرایط دما پایین هیدروترمال از هیدروکسید منیزیم سنتز شدند دما زمان و فشار هیدروترمال به ترتیب ۲۰۰ درجه ۲ ساعت و ۲۰ اتمسفر است تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی fesem نشان داد که اندازه این مکعب ها تقریبا ۱۰ میکرومتر است هیدروکسی منیزیم استفاده شده در فرایند هیدروترمال ازطریق روش شیمیایی از نیترات منیزیم شش ابه بدست آمده است با انجام آنالیز حرارتی همزمان sta دمای ۷۰۰ درجه سانتی گراد دمایی مناسب برای کلسیناسیونی کربنات منیزیم و تبدیل به اکسیدمنیزیم انتخاب شد تصاویر میکروسکوپ الکترونی ساختار دوفازی اکسید منیزیم را نشان داد یکی بصورت مکعبی همانند کربنات منیزیم ودیگری بصورت ورقه ای است.