سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلا شیری – گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، فارس
حسین هلی –

چکیده:

در این تحقیق ابتدا نانومیله های آهن اکسی هیدروکسید بروش هیدروترمال در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد سنتز شد. سپس از این نانومیله ها به عنوان هسته های تشکیل کبالت هگزاسیانوفرات استفاده گردید. با یک واکنش رسوبگیری، کبالت هگزاسیانوفرات بصورت پوسته ای بدور هسته های آهن اکسی هیدروکسید تشکیلگردید. فرایندهای ردوکس نانومیله ها با استفاده از روش ولتامتری چرخه ای انجام گردید. بدین منظور، نانومیله ها به عنوان اصلاح کننده خمیر کربن بکار گرفته شد.در ولتاموگرامهای نانومیله ها پیک آندی در پتانسیل۴۶۰mVپیک کاتدی در پتانسیل۳۳۵mVظاهر گردید که متناظر با واکنش(ها)ی زیر است: CoIIIFe(CN)6→ CoIIFe(CN)6+ e – (1) CoIIFe(CN)6+ e – → CoIIIFe(CN با ثبت ولتاموگرامهای چرخه ای در سرعتهای مختلف روبش پتانسیل، سینتیک انتقال بار در نانومیله ها مطالعه گردید. همچنین کاربرد نانومیله ها به عنوان یک ابرخازن الکتروشیمیائی امکان سنجی شد. بدین منظور، چرخه های شارژ- دشارژ گالوانواستاتیک انجام و پارامترهای ابرخازنی نانومیله ها گزارش گردید.