سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هاله رسولی – دانشگاه تبریز- دانشکده شیمی- آزمایشگاه کامپوزیتهای پلیمری
علی اولاد – دانشگاه تبریز- دانشکده شیمی- آزمایشگاه کامپوزیتهای پلیمری
شیرین احمدی – دانشگاه تبریز- دانشکده شیمی- آزمایشگاه کامپوزیتهای پلیمری

چکیده:

اکسید روی عضوی از خانواده ورتزیت و یکی از غنیترین نانوساختارها میباشد. اکسیدروی سه مزیت عمده دارد: اول اینکه نیمهرسانایی با شکاف باند ۳٫۳۷ ev انرژی تحریک زیاد mev 60 میباشد و همچنین نشر نزدیک به ماوراء بنفش دارد. دوم پیزوالکتریک است که در حسگرها و کاهندهها بسیار کاربرد دارد. در نهایت اکسید روی زیست سازگار ایمن میباشد و میتواند در کاربردهای پزشکی بهراحتی و بدون روکش به کار رود. با این خصوصیات ویژه اکسید روی میتواند زمینههای تحقیقاتی گوناگونی را در آینده ایجاد کند. تولید نانومیله های اکسید روی به روش رسوب دهی شیمیایی موضوع این مقاله است. مواد اصلی شامل سولفات روی( ماده اصلی روی)، سود و کربنات سدیم (کاتالیزور) و اولئات سدیم (اصلاحگر) می باشد. خواص نانومیله های تولید شده از قبیل اندازه و شکل از طریق XRD و SEM بررسی شده اند.