سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد تیمورزاده – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشکده مواد
هاله کنگرلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه گروه فیزیک
کاوه کاظمی نیا – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشکده مواد

چکیده:

تاثیر موادکربنی اغازگر برسنتز نانولوله های کربنی چنددیواره مورد بررسی قرارگرفته و مقایسه های مابین گرافیت و هیدروکربن های آروماتیک چندحلقوی به عنوان منبع کربن درروش تخلیه قوس الکتریکی صورت پذیرفت و همچنین پارامترهای مهم جهتبدست آوردن نانولوله های کربنی با کیفیت بهتر و بازده بالا مورد ارزیابی قرارگرفتند دربررسی رسوبات ایجاد شده روی کاتد جهت تعیین میکروساختار و نانوساختار نانولوله های کربنی از AFM SEM استفاده گردید درفرایند گرافیتاسیون دمای بالا با ایجاد قوس پلاسما هیدروکربن ها بعنوان منبع کربن عمل کرده و فضای اروماتیک را درجهت ساخت لایه های گرافیتی نانولوله های کربنی تغییر میدهدکهاین هیدروکربن های آروماتیک چندحلقوی نه تنها به عنوان آغاز گر عمل می کنند بلکهباعث افزایش نرخ رشد و تولید نانولوله های کربنی نیز می شوند.