سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه حسن پور – کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
شیما شهنازی – کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
علیمراد رشیدی – استادیار، مهندسی شیمی، رئیس واحد نانو، پژوهشگاه صنعت نفت
محمدرضا حنطه زاده – کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

در این تحقیق، ابتدا پس از طراحی و ساخت دستگاه رسوب گذاری شیمیایی بخار به کمک پلاسمای جریان مستقیم (DCPECVD)و پس از شناسایی پارامترهای مؤثر بر رشد، نانولوله های کربنی بر روی نانوکاتالیستNi/KCl بدون فرایند آماده سازی نانوکاتالیست در دمای پایین ۵۵۰ رشد داده شد. ابتدا، تأثیر گاز رقیقکننده و سپس اثر افزایش شدت پلاسما حین پروسه رشد، روی کیفیت و چگالی نانولولهها بررسی شد و در پایان، با سنتز نانولولههایکربنی در سیستمCVD و بررسی نتایج حاصل، تأثیر حضور پلاسما روی کیفیت و میزان نانولولههای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آنالیزRaman ،SEM ,XRDنمونه های تولیدی، حاکی از این واقعیت است که نانولولههایی با کیفیت و چگالی بالا به روشPECVDبر روی این نانوکاتالیست تشکیل گردید.