سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهرناز مهرجویی – اصفهان دانشگاه نجف آباد دانشکده مهندسی مواد
ابوالقاسم نورمحمدی – دانشگاه اصفهان دانشکده علوم
محمدعلی بهره ور – پژوهشگاه مواد و انرژی کرج

چکیده:

نانولوله های اکسید تیتانیوم TiO2 به کمک راندمان سل تیتانیوم به درون کانالهای قالب با استفاده از تکنیک الکتروفورزیسبرق رانی سل ژل سنتز شدند با سونش شیمیایی حفرات قالب به کمک اسید فسفریک رشد موفقیت امیز ساختارهای لوله ای درون قالبها امکان پذیر گردید پس از انجام عملیات حرارتی ساختار فازی نانولوله های تولیدشده به کمک بررسی های پراش اشعه ایکس xRD شناسایی گردید بررسی های میکروسکوپ الکترونی روبشی sEM و آنالیز انرژی پاشیده اشعه ایکس EDX نشان دادند که به این طریق آرایه هایی از نانولوله های TiO2 با ابعاد نسبتا یکنواخت را میتوان به روش برق رانی درون قالبها رشد داد.