سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهره جلالی – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی شیمی
علی احمدپور – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه فراش بامحرم – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
مجید ممهدهروی – استاددانشگاه الزهرا تهران

چکیده:

دراین مقاله نانوساختارهای پرایسلر نهش یافته برروی سیلیکا سنتز شد و برای اولین بار مشخصات این نانوساختارها تعیین گردیده و فعالیت فتوکاتالیستی آنها برای حذف متیلن بلو به عنوان یک رنگ آلی بررسی شد نتایج نشان دادند که این نانوساختارها میتوانند به عنوان فتوکاتالیست ناهمگن موثر درحضور اکسید کننده برای حذف رنگ متیلن بلو بکار روند همچنین اثر مقدار نانوکاتالیست برروی سرعت تخریب رنگ بررسی شد و مشخص گردد که با افزایش مقدار کاتالیست سرعت تخریب رنگ آلی افزایش می یابد.