سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا گوهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد-دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه خو
علی شکوه فر – استاد- دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا واعظی – استادیار- پژوهشگاه مواد و انرژی کرج

چکیده:

با توجه به افزایشبی رویه آلودگی های موجود در محیط های صنعتی آزمایشگاهی و خانگی استفاده از سنسورهای گازی در جهت آشکارسازی و کنترل گازهای سمی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.استفاده از نانو ساختارها باعث افزایش حساسیت و انتخاب گری سنسورهای گازی می شود.هدفاز انجام این تحقیق تولید نانو ساختارهای اکسید ایندیم به روش هیدروترمال و بررسی رفتار حسگر گازی نانوساختارهای اکسید ایندیم است. در این تحقیق محلول های آماده شده از کلرید ایندیم در سه زمان مختلف، تحت عملیات هیدرو ترمال واقع شده اند. بعد از کلسینه کردن نمونه ها برای مشخص شدن مورفولوژی و ساختار مواد از میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM) و پراش اشعه ایکس (XRD) استفاده شد.در نهایت برای سنجش حسگری نمونه ها از تست حسگر گازی بهره برده شده است. نمونه تولید شده در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد و زمان ۳۰ ساعت، بیشترین تعداد نانو ذرات را دارا بوده و نتیجه تست حسگر گازی اکسید ایندیم بیان کننده میزان قابل قبولی حساسیت اکسید ایندیم در مقابل گاز اتانول بوده است.