سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی بهنژادی – گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
ناصر مدیرشهلا –
یاسمین توحیدی –

چکیده:

دراین کار تحقیقی ابتدا نانوذرات ZnO-SnO2 بهروش همرسوبی و با استفاده از NaOH به عنوان عامل رسوب دهنده سنتز شده است سپس جهت افزایش فعالیت فتوکاتالیزوری منیزیم با درصدهای مولی متفاوت ۱%-۰/۲ بر روی این ذرات دوپه شده و ویژگیهای آن توسط روشهای TEM XRD مورد بررسی قرارگرفته است نتایج حذف متیل اورانژ به عنوان آلاینده مدل نشان دهنده آن است که ZnO-SnO2 دوپه شده با ۰/۸% مولی منیزیم بیشترین فعالیت فتوکاتالیزوری را از خودنشان میدهد همچنین اثر پارامترهایی نظیر غلظت اولیه رنگ و PH درفعالیت فتوکاتالیزوری مورد بررسی قرارگرفته است نتایج این تحقیق نشان دهنده آن است که کوپل نمودن اکسیدهای نیمه رسانا و دوپه نمودن با فلزات روشی مناسب جهت افزایش فعالیت فتوکاتالیزوری میب اشد.