مقاله سنتز نانوذرات پلی دوپامین و کاربرد آن در جذب سطحی یون های جیوه (II) از محلول های آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در کاربرد شیمی در محیط زیست از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: سنتز نانوذرات پلی دوپامین و کاربرد آن در جذب سطحی یون های جیوه (II) از محلول های آبی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوذرات پلی دوپامین
مقاله جذب سطحی
مقاله یون های جیوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشتری علی
جناب آقای / سرکار خانم: غربانی پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نانو ذرات پلی دوپامین با استفاده از محلول قلیایی دوپامین هیدروکلرید در طول مدت ۲۰ ساعت سنتز شد. محلول قهوه ای تیره حاصل خشک گردید تا اینکه نانوذرات بسیار سبک پلی دوپامین با میانگین اندازه ۴۴ نانومتر تهیه گردید. موروفولوژی و ساختار نانو ذرات پلی دوپامین با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی XRD، FT-IR و SEM و TEM مورد بررسی قرار گرفت. از نانوذرات پلی دوپامین به عنوان یک جاذب برای حذف یون های جیوه از محلول های آبی استفاده شد. اثر برخی از عوامل مانند pH، قدرت یونی، دما، غلظت اولیه نمونه های جذب شونده و مدت زمان تماس بر میزان جذب ترکیبات جذب شونده توسط نانو ذرات پلی دوپامین مورد بررسی قرار گرفت. فرایند جذب از هر دو مدل هم دماهای جذب فروندولیچ و تمکین پیروی می کند، اما با توجه به نتایج به دست آمده از ضرایب خطی، هم دمای فروندلیچ برای توصیف فرایند جذب بهتر از هم دمای تمکین بود. ظرفیت جاذب (qm) برای جیوه ۱٫۰۷۲ میلی گرم به ازای هر گرم از جاذب به دست آمد. معادلات سینتیکی نشان داد که جذب از سینتیک شبه درجه دو تبعیت می کند.