سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رعنا باقری – آزمایشگاه تحقیقاتی مواد و الکتروسرامیک گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مش
احمد کمپانی –
ناصر شاه طهماسبی –
طیبه هاشمی فر –

چکیده:

دراین تحقیق محلول کلوئیدی نانوذرات نقره بهروش کاهشی تهیه و اثر غلظت های مختلف پارانیتروآنیلین و کربن دی سولفید برپایداری نانو ذرات نقره بررسی شده است نانوذرات تهیه شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM مشخصه یابی شدند میانگین اندازهذرات ۳۲nm می باشد ویژگیهای اپتیکی آنها با بکارگیری طیف سنجی UV −Vis مطالعه شد نتایج نشان دادکه تا غلظت PNA] = 2mM پایداری ذرات نقره بهتر شده اما برای غلظت های بالاتر روند پایداری کاهش می یابد قله جذب پلاسمون سطحی درغلظت PNA] = 2mM برابرλmax = 400nm بدست آمد