سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمانه علی بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, دانشکده مک
علی شکوه فر – استاد, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, دانشکده مکانیک, گروه مواد.
محمدرضا واعظی – استادیار, پژوهشگاه مواد و انرژی, پژوهشکده مواد نو.

چکیده:

نانوذرات مگنتیت به دلیل خواص و کاربردهای متعدد و متنوعی که دارا می باشد, امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه فاکتورPH با مقادیر بالا در سنتز مگنتیت مهم می باشد, سنتز فوق توسط روش هم رسوبی معکوس از مخلوط محلولهای نمک آهن دو و سه ظرفیتی انجام شد. توسط اینروشpH به آسانی در مقادیر بالا کنترل می گردد. همچنین اثرPVP به عنوان یک عامل فعال کننده سطحی پلیمری, بر اندازه و مورفولوژی ذرات بررسی شد که نتایج حاصل از تفرق اشعه ایکس XRD) میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM) حاکی از بهبود توزیع و کاهش اندازه دانه و یکنواختی در مورفولوژی نانوذرات می باشد