سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم جرفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
محمد کوتی – گروه شیمی دانشگاه شهید چمران

چکیده:

نانوذرات منگنز دی اکسید از روش هم رسوبی و واکنش بین پتاسیم پرمنگنات و آب اکسیژنه درحضور سورفکتانت ترایتون ایکس ۱۰۰ تهیه شده این نانوذرات با استفاده از SEM,FT-IR شناسایی شدند. نتایج SEM نشان داد که اندازه متوسط ذرات بین ۳۰ تا ۵۰ نانومتر می باشد ما نشان دادیم که نانوذرات منگنز دی اکسید فعالیت کاتالیستی موثری در اکسیداسیون رنگمتیلن بلو درحضور آب اکسیژنه دارد و فعالیت کاتالیستی نانوذرات تهیه شده نسبت به منگنز دی اکسید در حالت معمولی بسیار بالاست.