مقاله سنتز نانوذرات مغناطیسی با پوشش سیلیکاتی جهت تثبیت مایعات یونی و استفاده از آن به عنوان ماده گوگردزدا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۳۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: سنتز نانوذرات مغناطیسی با پوشش سیلیکاتی جهت تثبیت مایعات یونی و استفاده از آن به عنوان ماده گوگردزدا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مایع یونی
مقاله مگنتایت
مقاله بنزین
مقاله گوگردزدایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورصابری طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی سعدی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: میران بیگی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی زند الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر با وضع قانون های زیست محیطی، حذف گوگرد از سوخت ها توجه پژوهش گران را به خود جلب کرده است. به دلیل داشتن ویژگی های بی همتا، از نانوذرات به طور گسترده ای به عنوان جاذب استفاده می شود و در این میان جداسازی مغناطیسی راه حل امید بخشی را در مباحث جداسازی ایجاد کرده است. در این پژوهش با تثبیت مایع یونی بر سطح نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن، نانوجاذب مغناطیسی جدیدی برای حذف استخراجی ترکیب های گوگردی بنزین تهیه شد. ساختار نانوجاذب با روش های متفاوتی مانند XRD، TEM و FTIR بررسی شد. عامل های موثر بر عملکرد نانوجاذب بهینه شد و تحت شرایط بهینه %۵۶٫۹ گوگرد نفت الگو طی یک مرحله و %۹۲٫۲۷ طی پنج مرحله استخراج کاهش یافت. عملکرد نانوجاذب برای گوگردزدایی از نمونه بنزین واقعی نیز بررسی شد. امکان بازیافت و استفاده دوباره از این نانوجاذب برای چندین دوره پیدرپی وجود دارد.