مقاله سنتز نانوذرات سوپر پارامغناطیسی اکسید آهن به روش رسوب دهی شیمیایی و بررسی پارامترهای موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۴۳ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: سنتز نانوذرات سوپر پارامغناطیسی اکسید آهن به روش رسوب دهی شیمیایی و بررسی پارامترهای موثر بر آن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوذرات مغناطیسی
مقاله رسوب دهی شیمیایی
مقاله اکسید آهن
مقاله مگ همایت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظری موسی
جناب آقای / سرکار خانم: روحانی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: منافی صاحبعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن (مگ همایت) با استفاده از روش تک مرحله ای رسوب دهی شیمیایی تهیه شد. نانوذرات مگ همایت با استفاده از نمک های کلرید آهن (II) و کلرید آهن (III) و عامل رسوب دهنده آمونیوم تهیه شدند. ساختار و توزیع اندازه ذرات و مورفولوژی سطح این نانوذرات با استفاده از طیف پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و همچنین اثرات خاصیت مغناطیسی (VSM) مورد مطالعه قرار گرفت. طیف XRD به وضوح تشکیل فاز مگ همایت و عدم وجود هر گونه فاز دیگری به غیر از اکسید آهن را مورد تایید قرار داد. تصاویر TEM توزیع منظمی از اندازه ذرات تشکیل شده را نمایش داد. میانگین اندازه این ذرات ۸ نانومتر گزارش شد. نتایج  VSMنانوذرات مگ همایت نشان دهنده خاصیت سوپر پارامغناطیسی ذرات بود.