سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعبدالوهاب حافظی نژاد – دانشگاه آزاد تهران مرکزی دانشکده علوم گروه فیزیک
محمدظاهر محمدی پور –
شمس الزمان فرامرزی –
فردین احمدی – دانشگاه جامع امام حسین ع دانشکده علوم گروه فیزیک

چکیده:

دراین تحقیق نانوذرات ZnSe به روش مایکروویو سنتز شدها ست و مدت زمان انجام این آزمایش ۱۱ دقیقه می باشد مواد اولیه بکارگرفته شده سلنیوم و روی میب اشد فاز بلورین از نانوذرات سنتز شده توسط پراش اشعه ایکس مورد تایید قرارگرفت و اندازه نانوذرات با استفاده از فرمول شرر محاسبه شد که میزان ۳۹ نانومتر را دربر داشت همچنین میکروسکوپ الکترونی روبشی sEM برای تعیین اندازه نانوذرات مورد استفاده قرارگرفت مطالعات نوری توسط طیف فرابنفش مرئیUV-ViS مورد مطالعه قرارگرفت انرزی شکاف نوار Eg از نانوذرات سنتز شده محاسبه گردید و مقدار ۳/۱ الکترون ولت بهدست آمد که این مقدار ازانرژی Ebulk = 2/7 الکترون ولت بیشتر میب اشد و این نشان میدهدکه تغییرات انرژی به جهت تغییر در اندازه ذرات نانو می باشد.