مقاله سنتز نانوذرات باریم تیتانات با درجه بلورینگی بالا به روش هیدروترمال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: سنتز نانوذرات باریم تیتانات با درجه بلورینگی بالا به روش هیدروترمال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلورینگی
مقاله باریم تیتانات
مقاله نانوذرات
مقاله هیدروترمال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منافی صاحبعلی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفریان مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، سنتز نانوذرات باریم تیتانات به روش هیدروترمال با درجه بلورینگی بالا انجام شد. بررسی فازی، مورفولوژی ذرات و دانه های پودر باریم تیتانات حاصل، به ترتیب بوسیله آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آنالیز پراش پرتو ایکس تایید کننده تشکیل فاز باریم تیتانات با بلورینگی بالا می باشد. هم چنین طبق تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشیو میکروسکوپ الکترونی عبوریبلورینگی بالا و هم چنین نانوذره بودن پودر سنتز شده به خوبی قابل مشاهده است. نتایج نشان داد که دمای بهینه جهت سنتز باریم تیتانات از پیش ماده هایی همچون BaCl2.2H2O و TiO2 برابر با ۱۸۰oC به مدت ۳ ساعت با PH، ۱۳٫۶ می باشد. متوسط اندازه دانه باریم تیتانات سنتز شده با استفاده از رابطه شرر برابر با ۲۰nm محاسبه شد. هم چنین طبق بررسی های انجام شده توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری، اندازه دانه در محدوده ۳۰-۴۰ nm تقریب زده شد که با مقدار بدست آمده توسط رابطه شرر تا حدودی مطابقت دارد.