سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی بهنژادی – گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
ناصر مدیرشهلا –
سارا بیمقدار –

چکیده:

روش رسوبدهی شیمیایی درعدم حضور هرنوع سورفاکتانت به عنوان رورشی ساده و موثر برای سنتز نانوذرات اکسیدنیکل مورد استفاده قرارگرفته است نتایج بدست آمدها ز تصاویر TEM XRD تشکیل این نانوذرات ساختار بلوری واندازه آنها را مشخص نموده است طبق این تصاویر نانوذرات NiO دارای اندازه تقریبی ۱۱ نانومتر میب اشد در ادامه از این ذرات به عنوان یک جاذب موثر درجذب سطحی کروم VI از محیطهای آبی استفاده شده و اثر غلظت اولیه آلاینده براین فرایندمورد بررسی قرارگرفته است نتایج بدست آمده نشان میدهد که افزایش غلظت کروم سبب کاهش قابل ملاحظه درصدجذب سطحی ان می گردد.