سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صاحبعلی منافی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود باشگاه پژوهشگران جوان
صالح خانی –
بهروز شعبانی – دانشگاه تبریز دانشکده شیمی گروه شیمی

چکیده:

دراین کارپژوهشی نانوساختارهای اکسید نیکل NiO درابعاد نانومتری به روش تجزیه حرارتی کربنات سنتز شد مکانیزم واکنش دردومرحله انجام می گیرد درمرحله اول تشکیل یک شبکه پلیمری هیدروکسید و اکسوهیدروکسید یون فلزی نیکل صورت میگیرد ودرمرحله دوم هیدرولیز با تفکیک شبکه پلیمری انجام میگیرد که با اکسایش هیدروکسید یون نیکل توسط اکسیژن هوا به نانواکسیدنیکل تبدیل می شود طیفهای SEM ,XRD,FT-IR برای مطالعه ساختار مورفولوژی و طیف سنجی ساختاری نانو موادبکارگرفته شد این طیفها بیانگر بدست آمده اکسیدهایی دراندازه حدود ۳۸ تا ۶۰ نانومتر می باشد.