مقاله سنتز نانوالیاف کامپوزیتی SnO2/ZnO به روش الکتروریسی و بررسی عوامل موثر محلولی و فرآیندی بر مورفولوژی نانوالیاف حاصل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: سنتز نانوالیاف کامپوزیتی SnO2/ZnO به روش الکتروریسی و بررسی عوامل موثر محلولی و فرآیندی بر مورفولوژی نانوالیاف حاصل
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکتروریسی
مقاله نانوالیاف کامپوزیتی
مقاله SnO2/ZnO
مقاله پلی وینیل الکل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری خرمی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: کیان پورراد منصور
جناب آقای / سرکار خانم: واعظی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله سنتز نانوالیاف کامپوزیتی SnO2/ZnO به روش ترکیبی الکتروریسی و فرآیند سل – ژل گزارش شده است. همچنین تاثیر ولتاژ کاری و غلظت پلی وینیل الکل بر مورفولوژی، اندازه و توزیع قطر نانوالیاف تهیه شده بررسی شده است. محلول های آماده شده از مواد پلی وینیل الکل، استات روی و کلرید قلع با غلظت های متفاوت پلی وینیل الکل در آب، تحت فرآیند الکتروریسی قرار گرفتند تا الیاف کلریدقلع / استات روی / پلی وینیل الکل حاصل شود و پس از کلسینه شدن به مدت ۶ ساعت در دمای ۶۵۰ oC نانوالیاف کامپوزیتی SnO2/ZnO تهیه شود. از آزمون های STA، XRD، SEM و EDX جهت مشخصه یابی و بررسی عوامل موثر بر مورفولوژی نانوالیاف استفاده گردید. نانوالیاف حاصل دارای قطر متوسط ۷۵ نانومتر است. نتایج نشان داد که نانوالیاف کامپوزیتی SnO2/ZnO بدست آمده از خلوص فازی و شیمیایی بالایی برخوردار است.