سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

راهله نیکونام مفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد ، دانشگاه صنعتی شریف
سید خطیب الاسلام صدرنژاد – استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
جلیل وحدتی خاکی – استاد،دپارتمان مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در تحقیق حاظرسنتز و مشخصه یابی پودر فلئوروآپاتایت نانو ساختار با فرمول شیمیاییCa10.(PO4)6.F2با استفاده از پیش ماده های کلسیم اکسیدCaO) کلسیم فلئورید(CaF2 و فسفر پنتاکسیدP2O5با روش مکانوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است .به منظور مشخصه یابی نمونه های پودری ،از آنالیز پراش اشعه ی ایکسXRD) میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM)میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM)آنالیز طیف سنجی مادون قرمز فوریه FTIR) وآنالیز جذب اتمیAAS ) استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که فلئوروآپاتایت نانو ساختار با ذراتی در حدود سایز۴۰-۲۰nmو کریستالیت هایی با سایز۲۲ با خلوص بالا بعد از ۴۸ ساعت آسیاکاری به روش مکانوشیمیایی بدست می آید.