سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نسرین فکری –
جلیل وحدتی خاکی –
اکبر ورامش –

چکیده:

درتحقیق حاضر هدف سنتز مکانوشیمیایی ترکیبات نانوساختار مولیبدن کاربید از مولیبدنیت MoS2 درحضور کربن و آهک می باشد این واکنش درحضور پودرآلومینیوم انجام میگیرد تا ازگرمای آزاد شده ازواکنشهای آلومینوترمی درپیشبرد واکنش استفاده شود مزیت این روش علاوه برعدم نیاز به حرارت دهی مهارگوگرد به صورت ترکیب جامد سولفید کلسیم است دراین تحقیق پارامترهای مختلفی از جمله زمان آسیاکاری و مقادیر مختلف واکنش دهنده ها برای دستیابی به شرایط بهینه سنتز مطالعه شدها ست نمونه های سنتز شده با الگوی پراش اشعهX ( XRD ومیکروسکوپ الکترونی روبشی sEM شناسایی شده اند.