مقاله سنتز مکانوشیمیایی ترکیب های نانوساختار مولیبدن کاربید با استفاده از سامانه MoS2 /CaO/C در حضور پودر آلومینیم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۵۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: سنتز مکانوشیمیایی ترکیب های نانوساختار مولیبدن کاربید با استفاده از سامانه MoS2 /CaO/C در حضور پودر آلومینیم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنتز مکانوشیمیایی
مقاله مولیبدن کاربید نانوساختار
مقاله کاتالیست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فکری نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: وحدتی خاکی جلیل
جناب آقای / سرکار خانم: علائی مهشاد
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی علیمراد
جناب آقای / سرکار خانم: ورامش اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر، سنتز مکانوشیمیایی ترکیب های نانوساختار مولیبدن کاربید از مولیبدنیت (MoS2) با استفاده از کربن و آهک بررسی شده است. این واکنش در حضور پودر آلومینیم انجام گرفت تا از گرمای آزاد شده از واکنشهای آلومینوترمی در پیشبرد واکنش استفاده شود. مزیت این روش افزون بر عدم نیاز به گرمادهی، مهار گوگرد به صورت ترکیب جامد کلسیم سولفید و سنتز مستقیم پودر در ابعاد نانو و ریخت مناسب برای کاربردهای کاتالیستی است. در این پژوهش، پارامترهای متفاوتی از جمله زمان آسیاب کاری و مقدارهای متفاوت پودر آلومینیم برای دستیابی به شرایط بهینه سنتز مطالعه شده است. نمونه های سنتز شده با پراش پرتو XRD) X) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) شناسایی شده اند.