سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدرضا یحیوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
محمد حقیقی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز
سیروس شفیعی – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مظفر عبدالهی فر – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

نانوکاتالیست دوفلزی نیکل – کبالت به علت اثرمشترک دوفلز درکنارفعالیت بالا برای تبدیل متان از پایداری بالایی برخوردا راست استفاده ازترکیب Al2O3-MgO به عنوان پایه علاوه برسطح مخصوص بالای آلومینا پایداری حرارتی مناسب اکسید منیزیم را نیز برای کانالیست به دنبال دارد دراین تحقیق نانوکاتالیست Ni-Co/Al2O3-MgO به دو روش تلقیح و سونوشیمی سنتز شده است برای تعیین خصوصیات نانوکاتالیست های سنتزی آنالیزهای XRD ، FESEM ، BET FTIR انجام شده است استفاده ازروش نوین سونوشیمی درسنتز نانوکاتالیست باعث می شود تا پخش شوندگی فاز فعال درسطح و همچنین سطح مخصوص نانوکاتالیست به مراتب بالاتر از نانوکاتالیست سنتزی بهروش تلقیح باشد تصاویر FESEM نشان میدهد که نانوکاتالیست سنتز شده با انرژی اولتراسوند دارای ساختارریزتر میب اشد.