سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پزمان زرآبادی – دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیرضا بدیعی – دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
قدسی محمدی زیارانی – دانشکده شیمی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
علیرضا عباسی – دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده:

زانتن ها و مشتقات آن ها به واسطه داشتن خصوصیات رنگی، آنتی باکتریال و آنتی ویروسی بسیار مورد توجه دانشمندان بوده اند. به همین دلیل، روش های مختلفی برای سنتز آن ها ارائه شده است. از اینرو، یک مشتق دی کلرو از ۱ ، ۸ – دی اکسو- اکتا هیدرو زانتن با استفاده از یک آریل آلدئید و دیمدون در حضور کاتالیزور نانومتخلخل ۱۵ – SBA اصلاح شده با سولوفونیک اسید، سنتز شده است. شناسایی محصول با استفاده از فنون پراش پرتو ایکس تک بلور ، FT-IR و H NMR صورت گرفته است.