سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک رئیسی – پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک، کرج، مشکین دشت،
نرجس باقری – پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک، کرج، مشکین دشت،
فتح الله مضطرزاده – پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک، کرج، مشکین دشت،
علی اصغر بهنام قادر – پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک، کرج، مشکین دشت،

چکیده:

ترکیب تری کلسیم فسفات در زمینه های پزشکی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله به بررسی چگونگیتهیه قطعات متراکم تری کلسیم فسفات از مخلوط هیدروکسی آپاتیت و فریت فسفاتی ( ١٠ % وزنی) پرداخته و خواصفازی و قابلیت زینترپذیری آن بررسی می شود. در انجام تحقیق با استفاده از شیوه تجزیه حرارتی همزمان روندتحولات گرمائی و فازی نمونه فریت با دما شناسائی شد. ساختارهای بلورین تشکیل یافته در درجه حرارتهایسنتزمختلف به کمک روش تفرق اشعه ایکس بررسی شد. نتایج حاصل نشان میدهد که گرچه با پخت نمونه در درجهحرارتهای بالاتر به ساختار متراکم تری میتوان دست یافت، فازهای بهینه در دماهای کمتر از ١٣٠٠ درجه سانتیگرادقابل حصول است.