سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه خدادادی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
میرزاآقا بابازاده – عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه،گروه شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

هدف از علوم و فناوری نانو درک خواص و ساخت انواع مواد، ساختارها و افزار ها در حد مقیاس نانو متری است . این مواد و ساختارها ممکن است خواصی کاملا متفاوت از توده مواد و ساختار های بزرگتر داشته باشند . در این کار پژوهشی ابتدا امرالدین باز پلی آنیلین به روش پلیمریزاسیون شیمیایی در حضور آغازگر آمونیوم پر اکسی دی سولفات تهیه و مقدار مشخصی از پلیمر حاصله در حلالNمتیل ۲-پیرولیدونNMP) حل شده و نانوذرات اکسید روی با مقادیر مختلف به آن اضافه گردید.فیلم های این محلول های کامپوزیتی بر روی سطح شیشه ای تهیه و در دمای اتاق خشک شدخواص فیلم های نانوکامپوزیتی حاصل با استفاده از تکنیک هایTIR XRD و TGA مورد بررسی قرار گرفت.