سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید پیروی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
احمد رحیم پور –
محسن جهانشاهی –

چکیده:

درتحقیق حاضر غشای نوین اولترافیلتراسیوم مقاوم در براب رحلال از ترکیب کوپلیمر پلی آریلن اترسولفیدسولفوکساید سولفون سولفونه شده SPAESSS) با پلی اتر سولفون PES به روش تغییر فاز با استفاده از رسوبگذاری غوطه وری ساخته شده است برای این منظور کوپلیمر SPAESSS) با ۴۰ درصد مولی سولفونه شدن از طریق کوپلیمریزاسیون استخلافی هسته دوست سنتز شده است ساختار غشاهای مقاوم در برابر حلال ساخته شده با نسبت های مختلف کوپلیمر با استفاده از طیف سنج مادون قرمز FTIR-ATR مورد بررسی قرارگرفت مطالعات مورفولوژیکی نشان دهنده کاهش اندازه حفرات سطحی و ضخامت لایه رویی متراکم با توزیع یکنواخت اندازه حفرات سطحی درغشاهای مقاوم در برابر حلال PES/SPAESSS بوده است نتایج بدست آمده از عملکرد غشاها نشان دهنده بهبود میزان پس زنی برموتیمول بلو بوده است اگرچه میزان فلاکس متانول با افزایش SPAESSS درمحلول قالبریزی کاهش یافته است بعلاوه درصد کاهش تورم غشاها با افزایش میزان کوپلیمرافزایش یافته است.