سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیوان اسعدسامانی – دانشگاه امام حسین
سعید قدیمی – دانشگاه امام حسین
زینب رهنما – دانشگاه امام حسین
مریم رحیمی – دانشگاه امام حسین

چکیده:

سموم فسفره از پر مصرف ترین و مهمترین سموم به کار رفته به عنوان آفتکش می باشند. متامیدوفوس (Methamidophos) از دسته اورگانوتیوفسفات های آلیفاتیک، قادر به مهار آنزیم استیل کولین استراز (AChE) از طریق تشکیل کمپلکس با آن می باشد. در این تحقیق با استفاده از مواد اولیه دی متیل کلرو تیو فسفات P(S)(Cl)(OCH3)2)