سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد اسدی – گروه مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رحیم نقی زاده – گروه مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت
علی نعمتی – گروه مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

آلودگی های زیست محیطی شدید ناشی از فرایند تولید سیمان پرتلند و انباشت مواد زائد حاوی فلزات سنگین بدلیل تحرک بالای این فلزات باعث شد تا تحقیقات علمی وسیع در زمینه استفادها ز پلیمرهای غیرآلی به روشی بسیار موثر به عنوان کاهش آلودگی های زیست محیطی صورت بگیرد سیمان ژئوپلیمری ساخته شده از کائولن تحت بررسی ساخترا قرار گرفتند و از آزمایشات SEM,FTIR جهت بررسی فرایند و ساختار حاصل استفاده شده است. نتایج FTIR حاکی از آن بود که درهنگام تشکیل ژئوپلیمر ساختار نسبت به متاکائولن تغییر می کند ناشی از تشکیل مونومرها و بسپارش تراکمی آنها می باشد. نتایج SEM نشان داد که خمیر ژئوپلیمری از دو قسمت ژل و ذرات باقیمانده کوارتز تشکیل شده است.