سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نعمت دهقان نژاد – دانشجو دانشگاه زنجان
هاشم بردبارتابع – دانشجو دانشگاه زنجان
ابراهیم احمدی – هیئت علمی دانشگاه زنجان
زهرا محمدنیا – هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

ایبوبروفن که به عنوان مسکن استفاده می شود جز داروهای غیراستروئیدی و ضدالتهابی است که در درمان دردهای رماتیسمی استفاده می شود.استفاده از این دارو در زمانهای طولانی موجب خونریزی معده شده و مشکلاتی را ایجاد می کند لذا محققانتلاش کرده اند با استفاده از سامانه های دارورسانی و فراپوستی عوارض جانبی مصرف این دارو را کاهش دهند، این روش برای انتقال سیستماتیک داروهای چربی دوست از جمله ایبوبروفن بسیار مناسب است. با قرار دادن گروههای عاملی مختلف برسطح داخلی سیلیکا، جذب سطحی و رفتار ۱۵SBA- تغییر داده می شود. سطح سیلیکا با گروه های عاملی قطبی و غیرقطبی مختلفی اصلاح شده است. اگر سطح سیلیکا با گروههای قطبی نظیر آمین اصلاح شود، می تواند برهمکنش مناسبی با داروی ایبوپروفن ایجاد کند و برای رهایش کنترل شده این دارو استفاده شود. درابتدا مقادیر مناسبی از ایبوپروفن( ۳۳ میلی گرم درلیتر) با ۱۵SBA- در هگزان نرمال خوراکی در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد با قدرت همزدن ۱۰۰ دور در دقیقه در مدت ۳۵ بار گذاری شد. مقادیر ذکر شده پس از بهینه کردن استفاده گردید. میزان راندمان بارگذاری بین ۳۰-۴۰درصد و زماندرصد و زمانرهایش داروی ایبوپروفن ۲-۴ساعت به طول کشید. جهت رهایش در محیط شبیه سازی شده بدن باpH 7/4-7/2 تهیه شد پس از کلسینه کردن و عامل دار کردن ۱۵-SBA- با گروه آمینی شرایط تغییر تغییرنموده و میزان راندمان تا ۵۰ درصد ارتقاء یافت. همچنین زمان رهایش تا ۲۵۰ ساعت یعنی نزدیک به ۱۱ روز به طول انجامید