سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد رئوف درویش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری-
داریوش فرخانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری-
غزاله رهبر نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری-

چکیده:

فنسیکلیدین (۱- فنیل سیکلو هگزیل) پی پیریدین) دارای خواص بیولوژیکی و فارماکولوژیکی می باشد. طبق شکل اتم نیتروژن بازی و هیدروفیل توسط نواحی لیپوفیلی یعنی متیلنهای حلقه پی پیریدین و سیکلو هگزان احاطه شده است. در نتیجه یک مولکول آبگریز می باشد که در مرکز آن حفره ای آبدوست موجود است. در این راستا ترکیب سیس ۲- پی پیریدینو ۲- فنیل سیکلوهگزانول با فرمول مولکولی ذیل سنتز گردید و با اضافه شدن گروه هیدروکسی ترکیب فوق نسبت به PCP آبدوست تر می شود. ادامه تحقیقات بر روی این ترکیب بعلت عملکردهای متنوع فارماکولوژی می باشد.