سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مرضیه دیلمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
زهره پیرایه –
احمدرضا زاهدی پور –
بهنام شیخی قلعه سردی –

چکیده:

ذرات b-SIC با ابعاد نانو از فرایند سل ژل سنتز شدند نانوذرات b-SIC با پراکندگی یکسان با ریخت شناسی نیمه کروی با بهکارگیری APC به عنوان یک عامل پراکندگی و با تنظیم نمودن PH درمحدوده ۴-۲/۵ به دست آمدند رزین فنولیک و TEOS به عنوان ماده متشکله جسمجدید به کارگرفته شدند و عملیات حرارتی تا دمای ۱۵۰۰ درجه سانتی گراد صورت گرفت برای تعیین خصوصیات تشکیل b-SIC ازروشهای مختلفی نظیرTEM , SEM,PSA,FTIR , DTA XRD استفاده گردید پیوندهای Si-O-C) توسط هیدرولیز و واکنشهای معیان درژل تشکیل گردید درحالیکه هسته زایی متبلور b-SIC توسط هیدرولیز و واکنشهای معیان درژل تشکیل گردید درحالیکه هسته زایی متبلور b-SIC دردمای ۱۴۰۰ درجه شروع شد معلوم شد که ذرات اصلی درسل ژل <10nm بودند درحالیکه توزیع اندازه درمحصول نهایی درمحدوده ۵۰-۳۰nm رکورد شد