سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شهریار اکبری نیا –
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد –
سیدعلیرضا حسینی –

چکیده:

امکان سنتز مستقیم از طریق فرایند آلیاژ سازی مکانیکی و کریستالیزاسیون فاز آمورف برای تشکیل ترکیب بین فلزی NiTi و درنهایت ساخت قطعات نانوساختار بررسی شد. دو نوع پودر عنصری تیتانیم و نیکل خالص داخلی وخارجی آزمایش شد. آلیاژسازی مکانیکی به مدت ۰۵ ساعت درون آسیاب گلوله ای سیاره ای تحت گاز آرگون انجام شد. برای بررسی فرایند آمورفیزاسیون و تشکیل فاز از دستگاه های پراش اشعه ایکس، کالریمتری تفریقی روبشی و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. بررسی ها تشکیل ترکیب حافظه دار NiTi با ابعاد نانو متری پس از کریستالیزاسیون فاز آمورف حاصل از آلیاژ سازی مکانیکی را نشان داد. در حالی که غیر از NiTi هیچ ترکیب بین فلزی دیگری در الگوی پراش اشعه ایکس قابل شناسایی نبود. ولی انجام فرایند تف جوشی، باعث جایگزینی ترکیب حافظه دار NiTi با ترکیبات Ni3Ti و Ti2Ni گردید.