سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم درویشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه- گروه علوم پایه- ساوه- ایران
مجتبی سلیمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه- گروه علوم پایه- ساوه- ایران
اعظم قربانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه- گروه علوم پایه- ساوه- ایران

چکیده:

دانه سویا به عنوان پیش ساز غیر فلزی برای سنتز دی اکسید قلع دوپه شده با نیتروژن و فسفر مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‌ی دی اکسید قلع دوپه شده به وسیله‌ی پراش اشعه‌یx (XRD)، میکروسکوپ الکترونی سطح (SEM)، اشعه‌ی مادون قرمز (FT-1R) و اسپکتروسکوپیUV-VISشناسایی شدند. نتایج نشان می‌دهد که دی اکسید قلع دوپه شده با نیتروژن و فسفر دارای ساختار کسیتریت هستند و نیتروژن و فسفر موجود در دانه‌ی سویا درون شبکه به عنوان آنیون و کاتیون خود دوپه شونده هستند. خواص فوتوکاتالیتیکی دی اکسید قلع دوپه شده، توسط Triton x-100 تحت لامپ جیوه پرفشار ۴۰۰ وات مورد مطالعه قرار گرفت که فعالیت بالاتر فوتوکاتالیتیکی قلع دوپه شده را نسبت به نانومتر دی اکسید قلع نشان می‌دهد. این کار ممکن است یک مسیر جدید و آسان در استفاده از موجودات زنده‌ی طبیعی برای سنتز اکسیدهای فلز دوپه شده باشدکه به عنوان فوتوکاتالیست جهت تخریب مواد آلاینده در پساب های صنعتی و سالم سازی آب مورد استفاده قرار می گیرد.