مقاله سنتز دما پایین نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت به روش هیدروترمال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۳۲ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: سنتز دما پایین نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت به روش هیدروترمال
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیدروکسی آپاتیت
مقاله نانوپودر
مقاله هیدروترمال
مقاله نانوساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منافی صاحبعلی
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پژوهانفر یعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، نانوپودرهای سرامیکی هیدروکسی آپاتیت با استفاده از فرآیند هیدروترمال بوسیله ترکیبات حاوی کلسیم و فسفر سنتز شدند. بررسی فازی، ساختاری، اندازه ذرات و مورفولوژی پودر HA حاصل توسط الگوی پراش ایکس (XRD)، دستگاه زتاسایز (Zetasizer) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایجXRD  تشکیل فاز هیدروکسی آپاتیت را تایید می نماید. وجود دو پیک توزیع اندازه ذرات در تصویر Zetasizer نشان می دهد که مقداری از پودر آگلومره شده است که این مساله در تصاویر SEM نیز به خوبی قابل مشاهده است. نتایج نشان داده که حداقل دمای لازم برای تشکیل فاز هیدروکسی آپاتیت برابر با ۱۵۰ oC است که در این صورت متوسط اندازه ذرات HA برابر با ۸۰±۱۰ nm و اندازه بلورک ها برابر با ۱۸ nm می باشد.