سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی برزگربفروئی – پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشکده سرامیک بخش سرامیک
محمدحسن صرافی –
تورج عبادزاده –

چکیده:

دراین تحقیق سنتز دمای پایین نانو پودرسرامیک Mg4Nb2O9 با استفاده از آسیاب پرانرژی و گرمادهی مایکروویو مورد بررسی قرارگرفت نتایج الگوی پراش اشعه ایکس نشان داد که با استفاده از آسیاب پرانرژی و گرمادهی مایکروویو این ترکیب دردمای ۸۰۰ درجه بصورت تک فاز و خالص سنتز می شود همچنین تصاویر SEM نشان داد که اندازه ذرات پودرهای سنتز شده درمحدوده نانومتری می باشد و با توجه به محاسبه اندازه ذرات با استفاده از آنالیز BET مشاهده شد که اندازه ذرات درمحدوده ۱۲۷-۴۶nm قرار دارد جهت بررسی تاثیر گرمادهی مایکروویو بردمای سنتز پودر درمقایسه با کوره معمولی از آنالیز حرارتی همزمان استفاده شد نتایج بدستآمده نشان داده که دمای سنتز با استفاده از گرمادهی مایکروویو تاحدود ۱۱۵درجه سانتیگراد کاهش می یابد.