سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمانه نیک سیرت – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی متالورژی و مواد
شهرام رایگان – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

دراین تحقیق سنتز نانوکامپوزیت Fe-TiC مورد بررسی قرارگرفته است بدین منظور ابتدا مخلوط مواد اولیه متشکل از هماتیت آناتاز و کک نفتی دریک آسیای پرانرژی درزمانهای مختلف تحت فعالسازی مکانیکی قرارگرفت بررسی های ریزساختاری و فازی دراین مرحله نشان دادکه با آسیاکاری هیچ نوع فاز جدیدی تشکیل نشده و تنهابخشی از مواد اولیه آمورف شده بود پهن شدن پیک ها دراین مرحله نشان دهنده کاهش شدید اندازه کریستالیت های ذرات طی آسیاکاری بود درمرحله بود پودرهای اسیاکاری شده به کمک پرس سرد متراکم شدند و دردمای ۱۲۰۰ درجه تحت خلا سینتر شدند تا اکسید آهن و اکسید تیتانیم به کمک کک نفتی دردمایی پایین تر از دماهای ترمودینامیکی پیش بینی شده احیا شوند این امر باعث جلوگیری از رشد بیش از حد ذرات و قرار گرفتن اندازه آنها در مقیاس نانو می شود بررسی های پراش اشعه ایکس برروی قطعا ت بالک پس از سینترینگ نشان داد که فاز هماتیت درهمه نمونه ها با عملیات حرارتی دردمای ۱۲۰۰ درجه به طور کامل به کمک کک نفتی به آهن نانوکریستالی با اندازه متوسط کریستالی ۶۸ نانومتر احیا گردید اما آناتاز تنها درمخلوط ۲۰ ساعت آسیاکاری شده به نانوکریستالیت های کاربید تیتانیوم با اندازه متوسط ۳۹ نانومتر تبدیل شد.