سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی رحیم نژاد – استادیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
ایمان مهدوی –
کسری پیرزاده –

چکیده:

کربن فعال ارزان قیمت از پوست کیوی و با بهره گیری فسفریک اسید به عنوان ماده فعالساز شیمیایی تهیه شد و از آن جهت جذب سرب (II) از پساب استفاده شد. . به این منظور پوست کیوی خشک شده با فسفریک اسید ۸۹% آغشته شده سپس ، نمونه را درون اتصالات لوله کشی فلزی(درپوش،بوشن و مغزی های فلزی) قرار داده، متعاقبا، این ظرف ساخته شده درون سیلندر کوره صنعتی قرار گرفت و و هوای درون سیلندر تخلیه گردید. دمای کوره در C ˚۷۰۰ تنظیم گردید و مدت زمان اقامت یک ساعت برای آن تعیین گشت. کربن فعال بدست آمده ظرفیت جذب مناسبی برای حذف سرب (II) از خود نشان داد. پارامترهایی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند اثر pH و مقدار جاذب بوده است. منحنی جذب همدمای تجربی در دمایK 293 اندازه گیری گردید و داده های همدمای تعادلی، به خوبی با همدمای فرندلیچ برازش شدند.