سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید حشمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین قنادزاده گیلانی – دانشیار دانشگاه گیلان
میثم تراب مستعدی – استادیار پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای
امیر حیدری – کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

چکیده:

دراین مقاله نحوه سنتز رزین تبادلی یونی پلی آمیداکسیم با استفاده از پلی اکریلونیتریل PAN برروی نشاسته سیب زمینی موردب ررسی قرارگرفته است آنالیز طیف سنجی FT-IR به منظور تعیین مشخصات شیمیایی رزین تشکیل گروه آمیداکسیم و همچنین آنالیز BET برا یتعیین اندازه حفره ها و سطح ویژه آن انجام شد تبدیل گروه های نیتریل پیوندی به همبسپار پیوندی به گروه آمیداکسیم به وسیله هیدروکسیل آمین درمحیط قلیایی انجام شد دما و زمان انجام واکنش دراین سنتز نیز به ترتیب ۵۰و۹۰دقیقه بودها ست.