مقاله سنتز تک ظرف و کارآمد مشتقات ۶-اکسو-۴-آریل-۶،۵،۴،۱-تتراهیدروپیریدین با پتانسیل دارویی در آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: سنتز تک ظرف و کارآمد مشتقات ۶-اکسو-۴-آریل-۶،۵،۴،۱-تتراهیدروپیریدین با پتانسیل دارویی در آب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ۶-اکسو-۴-آریل-۶،۵،۴،۱-تتراهیدروپیریدین ها
مقاله تنگستوفسفریک اسیدهیدرات
مقاله محیط آبی
مقاله شرایط دوست دار محیط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاآقایان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمی ملکشاه محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر کاتالیزگری تنگستوفسفریک اسیدهیدرات (H3[PW12O40] (HPA در واکنش تراکمی بین آلدئیدها، ملدروم اسید، اتیل استواستات و آمونیم استات که منجر به تشکیل ترکیبات ۲-متیل-۶-اکسو-۴-آریل-۶،۵،۴،۱-تتراهیدروپیریدین-۳-کربوکسیلات میشود، مورد بررسی قرار گرفت. روش به کار رفته شیوه ای ساده، سریع، موثر و تک ظرف برای تهیه ترکیب های ۲-متیل-۶-اکسو-۴-آریل-۶،۵،۴،۱-تتراهیدروپیریدین-۳-کربوکسیلات ها با پتانسیل دارویی است که در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد، در محیط آبی و به نسبت شرایط سازگار با محیط زیست، با بازده های بالایی از فراورده ها و در زمان کوتاهی صورت می گیرد.