سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام طحان پسر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
فروغ خسروپناه –

چکیده:

در تحقیق حاضر با استفاده از کاتالیزور گرابس نوع دوم سنتز ترکیبات هتروسیکل ۵ ، ۶و۹ عضوی مورد مطالعه قرارگرفته است درمرحله اول ترکیبات دی تیول مربوطه با استفاده از پتاسیم ترشیوبوتوکسید به عنوان باز و واکنشگر آلیل برمید تبدیل به ترکیبات دی آلیل سولفید شدند ترکیبات دی تیول مورد استفاده در این واکنش ۱و۲- اتان دی تیول و ۱و۳- پروپان دیتیول بودنددر مرحله دوم محصولات دی آلیل سولفید حاصله با استفاده از کاتالیزور نوع دوم گرابس به حلقه های هتروسیکلی گوگرد دار تبدیل شدند همچنین دو ترکیب دی آلیل سولفید و دی آلیل دی سولفید مستقیما با کاتالیست اشاره شده به ترکیبات هتروسیکلی مربوطه تبدیل شدند. درنهایت ترکیبات هتروسیکل ۵ ، ۶و ۹ عضوی به ترتیب با راندمان ۸۴% و ۴۶/۳% و ۵۰ % سنتز شدند شناسایی محصولات درهر مرحله با استفاده از آنالیزهای IR H-NMR انجام شد.