سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کاملیا نجاتی – استادیار، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
مهسا منصورفر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیمی معدنی، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
ذوالفقار رضوانی – دانشیار، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
سهیلا داوری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیمی معدنی، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

چکیده:

هیدروکسیدهای لایه ای دو گانه (Layered Double Hydroxide) گروهی از ترکیبات لایه ای هستند که ساختار آنها را می توان بر اساس ساختمان لایه ای ماده معدنی بروسیت، [Mg(OH)2] شرح داد. LDH ها م یتوانند بستری برای انتقال مولکولهای زنده ، تبادل یون، حذف الاینده ها از محیط، جذب سطحی، حمل دارو، به عنوان کاتالیزور گرها، برای جایگزینی بیومولکولهایی مثل شکر، نوکلوئید DNA، آمینواسیدها و پلی پپتیدها، تصفیه آب و بهینه سازی رنگهای آلی کاربرد داشته باشند. [۱] لذا با توجه به اهمیت این ترکیبات در این پژوهشی ما اقدام به تهیه نانو ذرات آهن و روی با ساختار لایه ای دو گانه هیدروکسیدی با استفاده از نمکهای کلردار آهن و روی آبدار با نسبت ۲:۱ و ۳:۱ د رمخلوط حلالهای آب و الکل (۱-پروپانول) و سورفکتانت اتیلن گلیکول در ۹=PH باروش ترمال ( دمای زیر ۱۰۰ درجه سانتی گراد) و هیدروترمال ( دمای بالاتر از ۱۰۰ درجه سانتی گراد) می کنیم. با استفاده از اسپکتروسکوپی مادون قرمز با تبدیل فوریه (FT- IR) به اطلاعات کیفی در ارتباط با گروه های عاملی بر روی این ترکیبات می توان دست یافت. اندازه متوسط ذرات با استفاده از رابطه دبای-شرر محاسبه و خاصیت کریستالی نمونه ها با توجه به پیکهای تیز و شدید در طیفهای XRD بررسی شد. مورفولوژی نانو ذرات نیز توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) به صورت پلیت مشاهده شد.